Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo cho biết ngày 22/3 sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 23/4 tại Tp.HCM.

Ngoài ra, ACB cũng tiết lộ những nội dung sẽ trình cổ đông trong cuộc họp. Trong đó, đáng chú ý là tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông và Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định về việc bán cổ phiếu quỹ.

Theo BCTC năm 2018, ACB đang sở hữu 41,42 triệu cổ phiếu quỹ. Và theo HSC, khả năng lớn ngân hàng sẽ bán số cổ phiếu quỹ này để cải thiện tỷ lệ an toàn vốn CAR trước năm 2020. Cuối năm 2018, ngân hàng cho biết tỷ lệ an toàn vốn CAR tổng thể và cấp 1 lần lượt đạt 12,8% và 10,6%, đều vượt xa yêu cầu của NHNN.

Ngoài 2 tờ trình đáng chú ý trên, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019, việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018, tờ trình thù lao và ngân sách hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2019, Tờ trình ban hành quy chế quản trị công ty,…

Nhiều năm trở lại đây, ACB thường duy trì phương án tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức bằng cổ phiếu. Trước đó, cổ tức năm 2015 và năm 2016 được ngân hàng chia theo tỷ lệ 10% và năm 2017 là 15%. Chưa rõ tỷ lệ cổ tức năm nay là bao nhiêu, tuy nhiên tại ĐHĐCĐ năm ngoái, ngân hàng cho biết dự kiến tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 lên 30%, tổng giá trị dự kiến là 3.740 tỷ đồng.

Theo Trithuctre