Ghi nhận trong tài liệu ĐHĐCĐ niên độ 2018-2019, TTC Sugar cho biết thị trường đường chịu sức ép từ lượng dư thừa của 2 vụ trước, giá thế giới giảm mạnh. Tổng sản lượng sản xuất niên độ vừa qua ước đạt 1,15 triệu tấn, giảm 285.000 tấn (tương ứng giảm 20%).

Riêng TTC Sugar, niên độ vừa rồi Công ty ghi nhận tổng sản lượng tiêu thụ 749.000 tấn, tăng 31% so với cùng kỳ, doanh thu tương ứng tăng 6% lên 10.857 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận trước thuế Công ty giảm gần 40% về 422 tỷ đồng, nguyên nhân Công ty đưa ra do thị trường đường đang ở chu kỳ đi xuống.

Về Công tác nguyên liệu, Công ty báo cáo đã tổ chức ép được 2.761 ngàn tấn mía, giảm gần 30% so với cùng kỳ khi sản lượng sản xuất niên độ 2018-2019 đạt 542 ngàn tấn, giảm 10%. Nguyên nhân nguyên liệu giảm sút, theo TTC Sugar, do tình hình khí hậu chịu ảnh hưởng bởi EI Nino với nắng hạn kéo dài.

Mặc dù lợi nhuận sụt giảm, TTC Sugar niên độ vừa qua đã mở rộng được thị trường xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Campuchia, Philippin; ký kết EDFMAN về xuất khẩu đường vàng bao tiêu sản phẩm Organic sang châu Âu.

TTC Sugar (SBT): Lợi nhuận niên độ 2018-2019 giảm 40% về 422 tỷ đồng, dự báo sản lượng ngành đường tiếp tục sụt giảm - Ảnh 1.

TTC Sugar dự báo sản lượng sẽ tiếp tục giảm còn 800.000 – 900.000 tấn. Công ty cũng dự báo lượng đường tồn kho chuyển vụ niên độ 2018-2019 đạt 555.000 tấn, và sẽ có thể thiếu hụt trong niên độ tiếp theo.

Song song, TTC Sugar kỳ vọng giá đường thô khả năng sẽ phục hồi trở lại trong thời gian tới, dài hạn có thể cao hơn tuỳ vào tình hình cung cầu của thế giới.

Đặt kế hoạch kinh doanh cho niên độ 2019-2020, TTC Sugar dự kiến thu về 10.903 tỷ đồng doanh thu, tương ứng mức lợi nhuận 430 tỷ đồng – tương đương cùng kỳ. Với chỉ tiêu trên, Công ty dự kiến chia cổ tức ở mức 4-6% mệnh giá.

TTC Sugar (SBT): Lợi nhuận niên độ 2018-2019 giảm 40% về 422 tỷ đồng, dự báo sản lượng ngành đường tiếp tục sụt giảm - Ảnh 2.

Tính đến thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản Công ty vào mức 16.743 tỷ đồng, giảm 5% so với thời điểm 30/6/2018, tương ứng giảm 951 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho Công ty giảm 1.190 tỷ đồng nhờ chính sách tối ưu hoá tồn kho. Tổng nợ Côn ty vào mức 10.924 tỷ đồng, giảm 6% với đà giảm chủ yếu từ nợ dài hạn (giảm 27%). Vốn chủ Công ty tăng 5.570 tỷ lên 5.867 tỷ đồng nhờ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Liên quan đến giao dịch cổ đông lớn, mới đây bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT – vừa hoàn tất mua 30 triệu cổ phiếu từ ngày 27/9 – 9/10/2019. Sau giao dịch, bà My tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty lên 16,17%, tương ứng gần 98,4 triệu cổ phiếu.

TTC Sugar (SBT): Lợi nhuận niên độ 2018-2019 giảm 40% về 422 tỷ đồng, dự báo sản lượng ngành đường tiếp tục sụt giảm - Ảnh 3.
Theo Trithuctre