Toàn cảnh thảm hoạ cháy rừng Amazon khiến cả thế giới bàng hoàng - Ảnh 1.

Toàn cảnh thảm hoạ cháy rừng Amazon khiến cả thế giới bàng hoàng - Ảnh 3.

Toàn cảnh thảm hoạ cháy rừng Amazon khiến cả thế giới bàng hoàng - Ảnh 5.

Toàn cảnh thảm hoạ cháy rừng Amazon khiến cả thế giới bàng hoàng - Ảnh 7.

Toàn cảnh thảm hoạ cháy rừng Amazon khiến cả thế giới bàng hoàng - Ảnh 9.

Toàn cảnh thảm hoạ cháy rừng Amazon khiến cả thế giới bàng hoàng - Ảnh 11.

Toàn cảnh thảm hoạ cháy rừng Amazon khiến cả thế giới bàng hoàng - Ảnh 13.

Toàn cảnh thảm hoạ cháy rừng Amazon khiến cả thế giới bàng hoàng - Ảnh 15.
Theo Trithuctre