CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (mã chứng khoán SBT) thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm có thêm nguồn vốn giúp nâng cao năng lực tài chính, giảm thiểu rủi ro thanh khoản, tăng quy mô vốn hoạt động.

Theo đó Thành Thành Công Biên Hòa dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 12 tháng. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu – là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và được thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với lãi suất cố định 10,5%/năm.

Trái phiếu được đảm bảo bằng nguồn thu bổ sung từ việc bán hơn 61,6 triệu cổ phiếu quỹ của tổ chức phát hành. Người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu bên phát hành bổ sung thêm tài sản đảm bảo bằng tiền khi tổng giá trị cổ phiếu quỹ giảm giá trên 15%.

Thành Thành Công Biên Hòa thực hiện năm tài chính bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau. Năm 2017 công ty đã thực hiện thành công việc sáp nhập với Đường Biên Hòa, nâng vốn cổ phần lên gần gấp đôi từ 2.531 tỷ đồng lên 5.570 tỷ đồng. Cùng với đó tổng tài sản cũng tăng gần 10.000 tỷ đồng, lên gần 17.700 tỷ đồng.

Thành Thành Công Biên Hòa (SBT) thông qua phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi - Ảnh 1.

Năm tài chính 2017-2018 là năm đầu tiên sau hợp nhất với kết quả kinh doanh, doanh thu hợp nhất năm tài chính 2017-2018 đạt 10.285 tỷ đồng, gấp gần 2,3 lần năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 545 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ.

Thành Thành Công Biên Hòa cũng đã lên kế hoạch kinh doanh đến năm 2021, trong đó doanh thu năm tài chính 2018-2019 ước đạt 11.868 tỷ đồng và phấn đấu đạt 16.931 tỷ đồng vào năm tài chính 2020-2021. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 517 tỷ đồng vào năm 2018-2019 và dự kiến đạt 905 tỷ đồng vào năm 2020-2021.

Theo Trithuctre