Vietnam Ventures Summit 2019 là diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ và Quỹ Đầu tư Golden Gate Ventures phối hợp tổ chức.

Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ ngành liên quan, các tập đoàn lớn, các DNNVV, doanh nghiệp khởi nghiệp…đặc biệt, sự kiện còn thu hút được khoảng 200 nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là sự kiện đầu tiên trên cả nước có sự tham dự của tất cả các bên trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Vietnam Ventures Summit 2019, theo phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sẽ là nơi gặp gỡ, đối thoại, và kết nối giữa Chính phủ Việt Nam, các quỹ đầu tư quốc tế nhằm tìm giải pháp giúp các startup trong nước tiếp tục sáng tạo và phát triển.

Các hoạt động chính của Diễn đàn gồm: Giới thiệu với các Quỹ đầu tư lớn trên thế giới về môi trường kinh doanh Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam; Giới thiệu về Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối giữa các quỹ đầu tư của nước ngoài với cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Thảo luận việc tạo điều kiện cho cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo giới thiệu về tiềm năng, đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ Chính phủ và các tổ chức hỗ trợ, các quỹ đầu tư.

Ngoài ra, Diễn đàn sẽ có cả phần đối thoại về những chính sách hỗ trợ cho các nhóm ngành như công nghệ, fintech, AI,…

Theo Trithuctre